Bot Bouwgroep
K.P.C. de Bazelweg 2
Postbus 15, 1700 AA Heerhugowaard
072-5752700

Woningbedrijf Velsen kiest voor Both Forward

Op de slotmanifestatie van de BIK Challenge op 12 oktober jl. bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam is VOF Both Forward (Bot Bouw en Tervoort Egmond) als winnaar uit de bus gekomen met haar plan voor het verduurzamen van 108 portieketagewoningen van Woningbedrijf Velsen aan de Gildelaan in Velsen-Noord.

BIK staat voor Bouwen aan Integrale Ketensamenwerking en is een initiatief van de KvK en de provincie Noord-Holland. Bij de BIK Challenge dagen 5 woningcorporaties marktpartijen uit om met slimme oplossingen te komen voor het energiezuinig verduurzamen van huurwoningen. Elke corporatie heeft een concreet project ingebracht waarop kon worden ingeschreven en per project zijn vervolgens 2 marktpartijen geselecteerd voor het vervolgtraject.
De combinatie Both Forward – Renolution – Caas Architecten is door Woningbedrijf Velsen tijdens de startbijeenkomst in mei geselecteerd voor het project in Velsen-Noord. Onder leiding van een procescoördinator is er vervolgens 5 maanden hard gewerkt om een planvoorstel uit te werken. Hierbij speelden niet alleen de technische aspecten een rol, maar ook het meerjarenonderhoud, TCO (Total Cost of Ownership), alsmede bewonersparticipatie en het verkrijgen van voldoende draagvlak bij de huurders. We zijn daarin actief ondersteund door onze consortiumpartners. Ons planvoorstel is daarmee een echte teamprestatie geworden.

Wonigbedrijf Velsen heeft de ambitie om op korte termijn de plannen te realiseren. De komende maanden zullen we samen met onze consortiumpartners aan de slag gaan om deze ambitie te verwezenlijken. Een traject waar we enorm veel zin in hebben!