Elzenhoeve Bergen

Project beschrijving

Het fraaie landgoed Elzenhoeve ligt aan de oostzijde van de gemeente Bergen. In dit gebied zullen in de toekomst diverse locaties beschikbaar komen voor woningbouw. De gemeente heeft voor het gebied een structuurvisie opgesteld. Ook Elzenhoeve is onderdeel van deze structuurvisie. Bot Bouw onderzoekt de mogelijkheden om op deze locatie woningen te ontwikkelen. Het landgoed is rondom door water en groen omsloten. Naast het woonhuis is er op het terrein een waterplas aanwezig.

Project gegevens
Locatie

Bergen

Opdrachtgever

Bot Bouw