Bot Bouwgroep
K.P.C. de Bazelweg 2
Postbus 15, 1700 AA Heerhugowaard
072-5752700

Terrein kistenfabriek Vis

Op het terrein van de kistenfabriek Vis aan het Zuideinde in Westzaan kunnen twaalf woningen gebouwd worden. Het gaat om twee blokken van zes woningen. De kisten- en palletfabriek gaat sluiten en de gebouwen zullen gesloopt worden. Voor het gebied in het zuiden van Westzaan wordt al langer gewerkt aan omvorming van bedrijfslocaties, zoals gebeurd is met gebied De Molenaer. Het is de bedoeling dat in het plan van KPO Planontwikkeling en Bot Bouw de nieuwe woningen qua vorm en beeld aansluiten bij de bestaande woningen. Op die manier verbetert de herkenbaarheid van de lintbebouwing daar. Het voorgestelde plan past niet in het bestemmingsplan en daarom besloot het college de procedure tot afwijking van het bestemmingsplan in gang te zetten.