Onder het toeziend oog van de wethouder zijn in het gemeentehuis van Diemen alle contracten getekend voor het project Plantage Diemen De Sniep. Bot Bouw is realisatieovereenkomsten aangegaan met a.s.r en De Alliantie voor de bouw van 208 duurzame, gasloze huurappartementen en 156 parkeerplaatsen. De Alliantie...

De leden van Schrijvenswaard zijn dinsdagavond 16 april tijdens hun maandelijkse ledenbijeenkomst in wijkcentrum De Horst blij verrast door de bestuursleden van het Bot Waarderingsfonds. Het schrijverscollectief, dat dit jaar precies twintig jaar bestaat, ontving uit handen van Frits Weel een cheque ter waarde van...

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft ingestemd om het voorontwerp bestemmingsplan van Bloemaertlaan 20 in procedure te brengen. In dit plan wordt de bestemming geregeld voor de locatie waarop project De Bloemaert gebouwd gaat worden. Hiervoor moet de bestemming van de locatie worden veranderd...

Bij de nieuwbouw van het project De Foresto aan de Van Foreeststraat in Heerhugowaard is het hoogste punt bereikt. Dat is gevierd met het hijsen van de vlag door mevrouw Bot-Slijkerman namens CAS BV, de opdrachtgever van het project. Een mooi moment om alle medewerkers...