Bestemmingsplan De Bloemaert in procedure gebracht

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft ingestemd om het voorontwerp bestemmingsplan van Bloemaertlaan 20 in procedure te brengen. In dit plan wordt de bestemming geregeld voor de locatie waarop project De Bloemaert gebouwd gaat worden. Hiervoor moet de bestemming van de locatie worden veranderd van kantoor naar woningen.

Om omwonenden hierover te informeren is op 16 april een inloopavond gehouden. Deze werd druk bezocht. Tijdens deze avond werd ook het Voorlopig Ontwerp van het plan getoond, gemaakt door Leeuwenkamp Architecten. Welstand heeft ingestemd met het vernieuwde ontwerp, waarin de reacties naar aanleiding van eerdere inloopavonden en toetsing met de gemeente zijn verwerkt. Het bestemmingsplan voor het project De Bloemaert is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

De prognose is dat de bestemmingsplanprocedure eind 2019 is afgerond. In het eerste kwartaal van 2020 kan dan gestart worden met de bouw.