Bot Bouwgroep
K.P.C. de Bazelweg 2
Postbus 15, 1700 AA Heerhugowaard
072-5752700

Het draait niet om gebouwen, maar om mensen

Gebouwen hebben een grote invloed op de gezondheid en het welbevinden van de mensen die erin wonen en werken. Architecten en bouwbedrijven kunnen daarin een nog grotere rol spelen dan ze nu al doen. Dat werd duidelijk tijdens een inspirerende ontbijtsessie op 23 november jl. bij Bot Bouw waar opdrachtgevers van gemeenten, makelaars, architecten en collega’s uit de vastgoedsector hun kennis en praktijkervaringen met elkaar deelden.

De morgenstond heeft goud in de mond, dus om 7.30 uur werden alle genodigden welkom geheten met een uitgebreid ontbijt. Gem Bot jr., directeur Bot Bouw lichtte daarna kort toe waarom Bot Bouw haar expertise op dit gebied graag wil delen. ,,De markt verandert en mensen stellen terecht steeds hogere eisen aan hun leefomgeving. Het is onze rol als professionals dat in goede banen te leiden.’’

Gezondheid mag niet onderhavig zijn aan energiebesparing

Het onderwerp gezondheid en gebouwen wordt ondergewaardeerd, betoogde Willem Koppen, adviseur bij Koppen Bouwexperts. ,,De sector richt zich nu vooral op de toepassing van duurzame energie, maar dat mag nooit ten koste gaan van de gezondheid van de gebruiker. Wie bouwt louter op basis van het Bouwbesluit, mag er niet vanuit gaan dat dat vanzelfsprekend leidt tot een gezond en comfortabel gebouw. De veranderingen aan woningen in het kader van de energiebesparing hebben grote invloed op onder andere ventilatie en isolatie. Onbedoelde luchtlekken die voorheen niet zo erg waren, kunnen grote invloed hebben op lekkages, tocht, geluidhinder, geurhinder en de werking van ventilatiesystemen. Voldoen aan het Bouwbesluit is daarom geen ambitie, maar een ondergrens.”

Binnen gezonder dan buiten

Gaat energiezuinigheid ten koste van de gezondheid? Vaak wel, merkt Willem Koppen. ,,Bot Bouw is een goed voorbeeld van een bouwbedrijf dat wel bezig is om gebouwen te ontwikkelen die niet ziekmakend zijn voor de gebruikers. Te zorgen dat woningen altijd behaaglijk zijn, natuurlijk gezond, energiezuinig en duurzaam. Een woning binnen gezonder dan buiten, is geen concept of mooi verdienmodel. Het moet een vanzelfsprekendheid zijn. De sector moet daar wat mij betreft nog meer rekening mee houden bij de ontwikkeling van nieuwbouwprojecten. Dat is met elkaar te realiseren zonder dat het veel geld hoeft te kosten. Het is een kwestie van mindset.”

Frisse lucht

De vraag naar gezonde woningen begint te komen van gebruikers, constateert Willem Koppen. ,,Bewoners willen frisse lucht. Een gezondheidslabel is belangrijker dan een energielabel. Dus bouwers, bouw goed en deugdelijk, maar dan wel een gezonde variant van energiezuinige woningen. Iedereen die hierover meer wil weten kan op www.aivc.org gratis het TNO rapport Gezondheidsimpact residential ventilation and health downloaden.”

Shaping Intuition

Mensen voelen zich ook beter in een gebouw dat open, licht en ruim is, vertelde aansluitend architect Michiel Hofman van Hofman Dujardin in een bevlogen verhaal. Het architectenbureau wordt wereldwijd gevraagd. ,,Architecture is not about buildings, but about people. Dat is onze filosofie. We noemen dat ‘Shaping Intuition’. Het gaat over de intuïtieve waarden van de mensen. Over licht, lucht en ruimte. Kun je ademhalen? Is er een gevoel van ruimtelijkheid? Denk aan het overweldigende gevoel dat je krijgt als je bovenop een duin staat en de openheid van de horizon en lucht ervaart. Tegelijkertijd zoeken mensen een plek met rust, vertrouwen en verborgenheid. Shaping Intuition gaat ook over de connectie tussen mensen, ruimtes, binnen en buiten, flow en energie in een project. Mensen gebruiken architectuur heel intuïtief. Daarmee moet je rekening houden bij het ontwerp van een gebouw.”

Openheid vs. geborgenheid

In alle ontwerpen van HofmanDujardin staat de gebruiker centraal. ,,We kennen de mens en dus kunnen we voor de mensen ontwerpen. Een boer bijvoorbeeld die de hele dag op een akker in de open ruimte werkt, wil ’s avonds thuiskomen in de geborgenheid van zijn boerderij. Hij heeft dan geen behoefte aan openheid. Als een stadsmens daarentegen een boerderij koopt, wil die zoveel mogelijk ramen en uitzicht over de velden, want hij zit de hele dag opgesloten in een kantoor.”

Bloomframe

Een voorbeeld van het spelen met ruimte en openheid in een ontwerp is het door HofmanDujardin ontwikkelde Bloomframe: een raam dat in 55 seconden transformeert naar een balkon. Het eerste Bloomframe is geïnstalleerd in het CPO project De Hallen dat Bot Bouw realiseert aan de Bilderdijkkade in Amsterdam. ,,Het project wordt volgend jaar opgeleverd. De bewoner van dit appartement kan straks het raam openklappen, heerlijk koffie drinken op zijn balkon en daarna het raam weer sluiten.”

Na afloop van de presentaties, ontspon zich een levendige discussie. Het is voor alle partijen zoeken naar een evenwicht tussen vrijheid, regels en kosten. Maar de boodschap aan alle aanwezigen was duidelijk. Zo vloog de ochtend voorbij. Na afloop was iedereen een stuk wijzer en geïnspireerd om deze vorm van bouwen nader te onderzoeken. Kortom, een bijeenkomst die smaakt naar meer.